Amit a közösségi adószámról tudni kell

>> Tovább


    english

Szolgáltatásaink

 

Könyvelés

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok két részre bonthatók. Egyrészt a számviteli információs rendszer kialakításához, karbantartásához kapcsolódnak, így magukban foglalják a számviteli politika, a számlarend elkészítését, a belső szabályzatok összeállítását, a beszámoló készítés rendjének meghatározását, valamint elemzési, döntés előkészítési módszerek kiválasztását. Másrészről ide sorolandó a számviteli információs rendszer működtetésének feladatköre, az összesítő feladások készítése, a főkönyvi nyilvántartások vezetése, a beszámoló összeállítása, az információszolgáltatás, a számviteli információk elemzése és a számviteli-gazdálkodási döntések előkészítése is.

vissza

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat tulajdonképpen egy információs aszimmetriának köszönheti a létrejöttét: valamennyi társaság szeretné a saját magára vonatkozó adatokat titokban tartani, viszont a versenytársairól mindent megtudni. Annak érdekében, hogy ez megszűnjön, megállapították a valamennyi társaság számára kötelezően közzéteendő információk körét, és ezek hitelesítésére létrehozták a könyvvizsgáló intézményét. A számviteli szabályozás 2001. évi változása többoldalú feladat elé állította a könyvvizsgálói szakmát. A természetes igény, hogy a könyvvizsgáló a számviteli előírások magas szintű ismeretének birtokában végezze munkáját, mivel csak így tud eleget tenni a könyvvizsgálati munkával összefüggő követelményeknek. Ebből kiindulva elmondhatjuk, hogy az ügyfelek várakozásai alapos felkészültséget követelnek meg. A számviteli törvény konkrét előírásokat tartalmaz a könyvvizsgálókra vonatkozó, a könyvvizsgáló jogállásával, kötelezettségeivel, az általa megvizsgálandó, illetve összeállítandó dokumentumok tartalmi kérdéseivel foglalkozó szabályokat is. 2001-től kezdődően, vagyis az újrakodifikált Számviteli törvény hatálybalépésével egyidejűleg a könyvvizsgálók Magyarországon is elfogadott, a nemzetközi normáknak megfelelő szakmai standardok alapján végzik munkájukat, mivel a Magyar Könyvvizsgálói Kamara ettől kezdődően írja elő a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok teljes körű, kötelező használatát. A könyvvizsgáló kiválasztása bizalmi ügylet, ám minden esetben szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy - csakúgy, mint egy egyszerű vásárlásnál - a magasabb ár mögött remélhetünk alaposabb könyvvizsgálatot és nagyobb biztonságot. Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy a könyvvizsgáló nem a mérleg hibátlanságát tanúsítja, hanem azt, hogy az éves beszámoló mentes a lényeges hibákból.

vissza

Adótanácsadás

Az adótanácsadás, mint cégünk egyik fő profilja, számos szakterületet foglal magában. Munkatársaik speciális tapasztalattal rendelkeznek többek között a kis- és középvállalkozások adóügyi kérdéseinek terén, az off-shore társaságokkal, az elektronikus kereskedelemmel, az ingatlanügyekkel, valamint az egyesülésekkel és felvásárlásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Különös jelentőséggel bírnak az APEH ellenőrzések, az önrevíziók, a hatósági állásfoglalások, valamint a jogorvoslati eljárások során nyújtott tanácsadási szolgáltatásaik. Cégünk Ügyvezetője 2004. őszén megszerezte az okleveles nemzetközi adószakértői képesítést, így készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére nemzetközi adóügyi - különösen az Európai Uniót érintő - kérdésekben. Amennyiben egy ügy megítéléséhez speciális jogi szakértelem szükséges, partner ügyvédi irodánkkal együttműködve teljesítik a megbízást.

vissza

Cégalapítás

Egy vállalkozás beindítása számos adminisztrációs teendővel jár együtt. Cégünk segít ügyfeleinek a megfelelő vállalati jogi forma kiválasztásában, partner ügyvédi irodánk elkészíti a szükséges iratokat, közreműködünk a cégbírósági eljárás lebonyolításában. Ma már nem csupán Magyarországon tudunk a cégalapításban közreműködni, hanem külföldön is. Többek közt Románia, Lengyelország, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Németország, Lichtenstein, Nagy-Britannia és USA területén rendelkezünk partnerkapcsolatokkal. Amennyiben ügyfelünk ígényli, off-shore társaság létrehozását is vállaljuk valamennyi adminisztrációs eljárással (társasági szerződés, cégbejegyzés, bankszámlanyitás, ügyvezető, könyvelés), és szükséges iroda biztosításával, az előbb említett helyszíneken kívül még számos országban.

vissza

Pályázat készítés

A különböző projektek finanszírozásához napjainkban az egyik leghatékonyabb eszköz a pályázat. Vállalkozások, önkormányzatok, non-profit szervezetek részére végzünk pályázatírást. Kiválasztjuk a megfelelő pályázatot, összeállítjuk a kötelezően elkészítendő dokumentumait és szakmai anyagait a szigorú tartalmi és formai előírásoknak megfelelően, eljuttatjuk a kiíró szervezetekhez, közreműködünk a megvalósításban.

vissza

 


 

   © Copyright 2004 - 2010. "TÖNKŐ-AUDIT" Könyvszakértő Kft. készítette a SEQUENT Kft.